Thứ Năm, 17:19 03/07/2014

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

  • 5S là 5 từ tiếng Nhật SEIRI - SEITON - SEISOU - SETKETSU - SHUKAN DUKE (cùng xuất phát từ hàng S), có ý nghĩa tương đương lần lượt là : Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sắn sàng.

  • Thực hiện những điều này khá đơn giản, nhưng nhất thiết phải thực hiện đều đặn hàng ngày đi làm.

  • Bí quyết của 5S chính là những người cấp trên luôn tích cực hưỡng dẫn, tất cả các nhân viên đều thực hiện.

  • Ảnh hưởng quan trọng tới việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

BỘ NGUYÊN TẮC 5S VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN


Thông tin cần biết