GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ THỊ TRƯỜNG THUYỀN VIÊN

GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ THỊ TRƯỜNG THUYỀN VIÊN

Thứ Hai, 30/06/2014 10:23
Thị trường thuyền viên được thành lập và tập trung đầu tư phát triển ngay từ những ngày đầu thành lập công ty TTLC năm 1995 với nhiệm vụ cung ứng thuyền viên tàu cá cho thị trường Hàn Quốc. Từ đó đến nay thị trường thuyền viên luôn quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển thị trường trong đó đặc biệt chú trọng phát triển trung tâm đào tạo cũng như liên kết đào tạo với các trường đại học hàng hải, cao đẳng hàng hải, trung tâm đào tạo nghiệp vụ thuyền viên, trường đào tạo nghề thủy sản trong cả nước nhằm tuyển chọn, đào tạo và cung ứng:
Các tin đã đưa khác:

Thông tin cần biết